ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
×
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ BLOG ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Σκοπός της μελέτης επιπτώσεων θορύβου

Σκοπός της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων θορύβου είναι να περιγράψει την συνολική επιβάρυνση από θόρυβο, που εκπέμπει μία εκτεταμένη βιομηχανική (εργοστάσια, βιοτεχνίες, μηχανουργεία, ΚΤΕΟ κ.α.), συγκοινωνιακή (οδικά, σιδηροδρομικά, αεροπορικά μέσα συγκοινωνίας) κλπ. εγκατάσταση σε όλη της την περίμετρο, προς το περιβάλλον.

Γνωρίζοντας την επιβάρυνση από θόρυβο μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις θορύβου σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη των περιβαλλοντικών συνθηκών και να προγραμματισθούν έγκαιρα τυχόν αναγκαία μέτρα ηχοπροστασίας.

Γενική μεθοδολογία

Η μελέτη επιπτώσεων θορύβου μπορεί να υλοποιηθεί με 2 τρόπους:

Το ακουστικό πρότυπο ISO 8297 περιγράφει μία μέθοδο με χαρακτηρισμό ακριβείας engineering, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ηχητικής ισχύος από εκτεταμένα θορυβώδη συγκροτήματα, με σκοπό της εκτίμησης της ηχοστάθμης σε διάφορες αποστάσεις γύρω από την περίμετρο του συγκροτήματος.

Η μέθοδος αυτή περιορίζεται σε μεγάλες βιομηχανικές, συγκοινωνιακές κλπ. εγκαταστάσεις με πολλαπλές ηχητικές πηγές οριζόντια διεσπαρμένες και που εκπέμπουν βασικά ισομερώς προς όλες τις κατευθύνσεις.

Οι μετρήσεις ηχοστάθμης γίνονται με φασματική ανάλυση τουλάχιστον 1/1-οκτάβας, χωρίς φασματική στάθμιση. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με το άθροισμα όλων των συχνοτήτων σε dB(A) ή με την παρουσίαση της ηχοστάθμης ανά 1/1-οκταβική συχνότητα, συνήθως με την χρήση έγχρωμων ισοσταθμικών καμπυλών ήχου.