ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
×
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ BLOG ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ

Σκοπός της μελέτης εργασιακού θορύβου

Ο σκοπός της μελέτης εργασιακού θορύβου είναι η προώθηση βελτιώσεων, ιδίως στο χώρο εργασίας, που διασφαλίζουν καλύτερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων, που συνδέονται µε το θόρυβο και τους κραδασµούς, πρέπει να ελαχιστοποιούνται και για αυτόν τον λόγο θεσπίστηκαν όρια έκθεσης σε θόρυβο και δονήσεις.

Η µείωση της έκθεσης στο θόρυβο µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικότερα µε την εφαρµογή προληπτικών µέτρων ήδη από το στάδιο του σχεδιασµού των θέσεων και χώρων εργασίας καθώς και µε την επιλογή εξοπλισµού, διαδικασιών και µεθόδων εργασίας, με τις οποίες θα µειώνονται οι κίνδυνοι κατά προτεραιότητα στην πηγή.

Μετρήσεις γίνονται σύμφωνα με την μεθοδολογία που περιγράφεται στην ευρωπαική οδηγία 2003/10/ΕΚ περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) και με το γενικώς αναγνωρισµένο πρότυπο ISO 1999: Acoustics — Determination of occupational noise exposure and estimation of noise-induced hearing impairment.

Γενική μεθοδολογία μιας μελέτης εργασιακού θορύβου

Η μελέτη πρέπει να λάβει υπόψη της τα ακόλουθα στοιχεία:

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει μία πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος, αν γίνει χρήση μεμονωμένων ή συνδυασμένων μέτρων ηχοπροστασίας, ώστε μεταξύ άλλων να εκτιμηθεί το κόστος της κάθε επέμβασης σε σχέση με την ηχομείωση, που μπορεί να προσφέρει.

Μείωση θορύβου μηχανών σε χώρους εργασίας

Η μείωση της βλαπτικής επίδρασης σε εργαζομένους από τον δημιουργούμενο θόρυβο μέσα σε κλειστούς χώρους, όπου συνυπάρχουν διαφόρων ειδών μηχανήματα σε διαφορετικές αποστάσεις μεταξύ τους, μπορεί να επιτευχθεί με τις εξής μεθόδους, ανεξάρτητα η μία από την άλλη ή σε συνδυασμό μεταξύ τους: