ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
×
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ BLOG ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαιτούμενη ηχοαπομόνωση κατά Moll

Χώρος εκπομπής

Χώρος λήψης

Η μέθοδος υπολογισμού της αναγκαίας ηχομόνωσης κατά τον καθηγητή Moll, δίνει την δυνατότητα να προσδιορίσει κανείς εκ των προτέρων πόση ενόχληση θα προκύψει από π.χ. δραστηριότητες σε διπλανό διαμέρισμα, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο χώρισμα.

Επειδή η αναγκαία ηχομόνωση είναι ευθέως ανάλογη με το χρηματικό κόστος, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί σωστά, λαμβάνοντας υπόψη την υποκειμενική ενόχληση σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούν στο δωμάτιο λήψης.

Η καθιερωμένη μεθοδολογία προσδιορισμού ηχομόνωσης με τη βοήθεια του δείκτη R'w (σταθμισμένος φαινόμενος δείκτης ηχομείωσης) ή του δείκτη DnTw (ηχοαπομόνωση ή σταθμισμένη τυποποιημένη διαφορά στάθμης), καθορίζει την ηχομόνωση χωρισμάτων λαμβάνοντας υπόψη την χρήση του χώρου. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες θορύβου στον χώρο του δέκτη και η υποκειμενική ενόχληση που θα προκύψει χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο χώρισμα.

Ο calculator σε αυτή την σελίδα βοηθά στον υπολογισμό της αναγκαίας ηχομόνωσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
(χώρος εκπομπής: διπλανό διαμέρισμα, χώρος λήψης: δικο μου διαμέρισμα)

  • Όγκο χώρου εκπομπής
  • Χρόνους αντήχησης των χώρων εκπομπής και λήψης
  • Την ηχητική ισχύ της πηγής θορύβου, στον χώρο εκπομπής
  • Την κατασκευή του χωρίσματος μεταξύ χώρου εκπομπής και λήψης
  • Τον θόρυβο βάθους στον χώρο λήψης
  • Πόσο επιθυμούμε να ακούγεται η διπλανή δραστηριότητα τελικά