ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
×
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ BLOG ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιδανικός χρόνος αντήχησης κατά DIN 18041

Κατηγορίες χώρων:

 • A1 ΜΟΥΣΙΚΗ
 • Α2 ΛΟΓΟΣ/ΟΜΙΛΙΑ
 • Α3 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΛΟΓΟΣ/ΟΜΙΛΙΑ*
 • Α4 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ*
 • Α5 ΑΘΛΗΣΗ

Όπου:

 • ΛΟΓΟΣ/ΟΜΙΛΙΑ*, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ*: Για ακροατές/μαθητές, που δεν είναι η μητρική τους γλώσσα ή για ακροατές/μαθητές με προβλήματα ακοής ή δυσκολία κατανόησης.

 • Σε περίπτωση αμφιβολίας, προτιμότερος είναι πάντα ο χαμηλότερος χρόνος αντήχησης.

 • Χώροι, όπου χρησιμοποιείται ηλεκτροακουστική εγκατάσταση για ανακοινώσεις ή σε περιπτώσεις κινδύνου, ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία Α2.

 • Χώροι, όπου χρησιμοποιείται μόνιμα ηλεκτροακουστική εγκατάσταση για αναπαραγωγή λόγου ή μουσικής, ανήκουν τουλάχιστον στην κατηγορία Α3.

 • Οι ανωτέρω τιμές του χρόνου αντήχησης ισχύουν για χώρους με πληρότητα ακροατών κατά 80%.

 • Όλα τα ανωτέρω αποτελέσματα του χρόνου αντήχησης είναι σε [s].

 • Οι όγκοι χώρων, που αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν για τυπικές περιπτώσεις κατά DIN 18041. Για μη τυπικές περιπτώσεις, ισχύουν και για όγκους 30m3≤ V <30000m3