ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ - ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΧΩΡΩΝ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
×
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΑ BLOG ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

R'w Single Value

Ισχύει για: 65 kg/m2 < m'' < 720 kg/m2

Όπου:

  • m'' : Μάζα ως προς μονάδα επιφανείας (επιφανειακή μάζα), σε [kg/m2]

  • S : Εμβαδόν επιφανείας, σε [m2]

  • Ενδιάμεσο χώρισμα : Ενδιάμεσο χώρισμα μεταξύ χώρων

  • Τοίχος #1 και #2, Οροφή, Δάπεδο : Αφορούν τον χώρο λήψης

  • Ο υπολογισμός του σταθμισμένου φαινόμενου δείκτη ηχομείωσης R'w έγινε βάσει του συγγράμματος "Bauakustik" του Dr. J. Feldmann, Institut für Technische Akustik, T.U. Berlin

  • Ο υπολογισμός του σταθμισμένου δείκτη ηχομείωσης Rw έγινε σύμφωνα με ISO 12354.