ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ

 

Σκοπός της μελέτης ακουστικής χώρων

Τέλος, αφού πρώτα εξασφαλίσθηκε με την μελέτη ηχομόνωσης, ότι δεν θα υπάρχει επιβάρυνση από θόρυβο από εξωτερικές πηγές και με την μελέτη ηχοπροστασίας από θόρυβο από εσωτερικές πηγές, έρχεται η σειρά της διαμόρφωσης της τελικής ακουστικής συμπεριφοράς ενός χώρου. Σκοπός της μελέτης ακουστικής χώρων είναι να βελτιστοποιήσει την ηχητική συμπεριφορά, ανάλογα με την χρήση ενός χώρου.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ηχητική συμπεριφορά και την καλή ακουστική είναι:

 • Οι διαστάσεις και η γεωμετρία του χώρου
 • Οι διαστάσεις και οι ηχητικές ιδιότητες των εσωτερικών επενδύσεων και κατασκευών, όπως επίσης των ατόμων και όλων των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στον χώρο

Γενική μεθοδολογία

Οι διαστάσεις και η γεωμετρία του χώρου προσδιορίζονται κυρίως κατά την φάση σχεδιασμού. Ανάλογα με την χρήση που θα έχει ο χώρος, προσδιορίζεται το μέγεθος και οι ιδανικές αναλογίες πλάτους, μήκους και ύψους του. Όσο πιο σωστά σχεδιασθεί ένας χώρος εξ αρχής, τόσο λιγότερες διορθωτικές επεμβάσεις θα χρειασθούν αργότερα για να βελτιωθεί η ακουστική του.

Κάθε χώρος χαρακτηρίζεται από τον χρόνο αντήχησης του, που είναι συνάρτηση του όγκου του χώρου και του συνολικού εμβαδού των ηχοαπορροφητικών επιφανειών εντός του χώρου. Ο βέλτιστος χρόνος αντήχησης, ανάλογα με την χρήση κάθε χώρου, ορίζεται στην διεθνή βιβλιογραφία, σε πρότυπα όπως: DIN 18041 και σε τεχνικές οδηγίες, όπως: VDI 2081 και ASHRAE Handbook.

Για κάθε χώρο γίνεται ο υπολογισμός της συνολικής ηχοαπορροφητικής επιφάνειας που διαθέτουν όλα τα αντικείμενα, επενδύσεις κλπ. εντός του χώρου και κατόπιν ελέγχεται αν ο χρόνος αντήχησης που προκύπτει είναι εντός των προβλεπομένων ορίων. Αν αυτό δεν συμβαίνει, τότε προστίθενται ή αφαιρούνται υλικά από τον χώρο, μέχρις ότου ο τελικός χρόνος αντήχησης να είναι όπως απαιτείται.

Μελέτη ακουστικής με ειδικό λογισμικό

Οι βασική ακουστική συμπεριφορά ενός μικρού ή μεγάλου χώρου περιγράφεται από τον χρόνο αντήχησης. Μεγάλοι χώροι με ιδιαίτερες ακουστικές απαιτήσεις, όπως:

 • Αμφιθέατρα και μεγάλοι συνεδριακοί χώροι
 • Αίθουσες για όπερα, κλασσική και συμφωνική μουσική
 • Θέατρα
 • Στάδια αθλητικών οργανώσεων
 • κ.α.

πρέπει να σχεδιασθούν λαμβάνοντας υπόψη και άλλους δείκτες ακουστικής ποιότητας, όπως:

 • Ηχώ
 • Πολλαπλή ηχώ (flutter echo)
 • Διακριτότητα (definition)
 • Ευκρίνεια (clarity)
 • IACC (interaural cross-correlation coefficient)
 • RASTI (rapid speech transmission index)
 • κ.α.

Ο υπολογισμός των ανωτέρω ακουστικών δεικτών γίνεται ανά συχνότητα (συνήθως με ανάλυση 1/1-οκτάβας για την περιοχή συχνοτήτων 125 … 4000 Hz) και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μορφή αριθμητικών πινάκων και γραφικών παραστάσεων, με την χρήση έγχρωμων ισοσταθμικών καμπυλών ήχου. Χρησιμοποιούνται ειδικά επαγγελματικά προγράμματα υπολογισμού, που συνήθως έχουν και συμπληρωματικές δυνατότητες, όπως: βάση δεδομένων για επαγγελματικά ηχεία, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πηγές ήχου μέσα σε χώρους.