ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής)

ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής)

ΖΕΥΞΗ ΡΙΟ-ΑΝΤΙΡΙΟ

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού θορύβου

ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΡΑΣ

Μελέτη ηχομόνωσης, ηχοπροστασίας Η/Μ, ακουστικής χώρων (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

HOTEL ATHENS HILTON

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής), μετρήσεις ηχομόνωσης

HOTEL GRANDE BRETAGNE

Μετρήσεις ελέγχου ηχομόνωσης χωρισμάτων και κουφωμάτων

HOTEL ANANTARA AL MADINA A'ZARQUA, OMAN

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής)

ROMANOS RESORT COSTA NAVARINO

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής), μετρήσεις ηχομόνωσης

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Ακουστική μελέτη (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ TAEKWONDO

Ακουστική μελέτη εφαρμογής

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Ακουστική μελέτη (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Ακουστική μελέτη (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΡΕΝΑ ΠΑΛΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ

Ακουστική μελέτη (οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ IBC

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής)

KRAFT FOODS HELLAS

Μετρήσεις θορύβου και δονήσεων σε θέσεις εργασίας

IKEA ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ

Μελέτη ηχοπροστασίας γειτονικών κατοικιών από θόρυβο Η/Μ εγκαταστάσεων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Μελέτη ηχοπροστασίας γειτονικών κατοικιών από θόρυβο Η/Μ εγκαταστάσεων

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ "ΙΖΟΛΑ"

Μελέτη ηχοπροστασίας γειτονικών κατοικιών από θόρυβο Η/Μ εγκαταστάσεων

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Μελέτη ηχοπροστασίας Η/Μ εγκαταστάσεων (μελέτη εφαρμογής), μετρήσεις ηχοστάθμης

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ακουστική μελέτη εφαρμογής

ODEON STARCITY ΣΥΓΓΡΟΥ

Μετρήσεις δονήσεων στις αίθουσες κινηματογράφου

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

Μέτρηση της ιδιοσυχνότητας έδρασης σιδηροτροχιών

MY MARKET ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Σχεδιασμός έδρασης με αυξημένη απόσβεση για τραπέζια κοπής

RESORT MYTIKAS

Ακουστική μελέτη εφαρμογής