sinus

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΘΟΡΥΒΟΥ

ΦΕΚ 1976_169_Α Περί όρων και προυποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προυποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών
ΦΕΚ 1978_689_Β Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών
ΦΕΚ 1979_75_Β Περί καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού
ΦΕΚ 1980_1093_Β Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της με αριθ. 1220/13/79 κ.υ.α. "περί καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού"
ΦΕΚ 1981_291_Α Περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών
ΦΕΚ 1981_293_Α Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει
ΦΕΚ 1984_931_Β Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών
ΦΕΚ 1985_593_Β Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων
ΦΕΚ 1986_160_Α Νόμος για την προστασία του περιβάλλοντος
ΦΕΚ 1986_570_Β Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985
ΦΕΚ 1988_403_Β Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις
ΦΕΚ 1988_751_Β Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών
ΦΕΚ 1989_59_Δ Κτιριοδομικός Κανονισμός
ΦΕΚ 1989_106_Α Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα
ΦΕΚ 1989_109_Α Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκέδασης
ΦΕΚ 1989_535_Β Τροποποίηση του ΦΕΚ 1989_59_Δ περί Κτιριοδομικού Κανονισμού
ΦΕΚ 1990_437_Β Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών
ΦΕΚ 1990_603_Β Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών
ΦΕΚ 1990_678_Β Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86
ΦΕΚ 1991_38_Α Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ
ΦΕΚ 1991_81_Β Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών εκσκαφέων
ΦΕΚ 1991_83_Β Καθορισμός οριακών τιμών στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μηχανών
ΦΕΚ 1991_359_Β Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυργογερανών σε συμπλήρωση της υ.α. 69001/1921/88
ΦΕΚ 1991_384_Β Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων
ΦΕΚ 1992_324_Β Περί μέτρων τήρησης ωρών κοινής ησυχίας στην περιοχή Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά
ΦΕΚ 1992_395_Β Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα
ΦΕΚ 1992_532_Β Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από μοτοσυκλέττες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56 και 89/238/ΕΟΚ
ΦΕΚ 1993_523_Β Αντικατάσταση των διατάξεων της απόφασης Γ-20/81567/898/88 (403/Β) που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992
ΦΕΚ 1994_546_Β Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων
ΦΕΚ 1995_1055_Β Τροποποίηση της απόφασης περί καθορισμού χρονικών ορίων για κέντρα διασκέδασης και συναφή καταστήματα του 1994
ΦΕΚ 1996_15_Β Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας
ΦΕΚ 1996_26_Α Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/88, "καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών" (34/Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το π.δ 416/91 (152/Α)
ΦΕΚ 1996_1176_Β Παράταση ταξινόμησης οχημάτων τέλους σειράς
ΦΕΚ 1997_79_Β Τροποποίηση της κ.υ.α 25006/2234/93, (523/Β/13-7-93) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 "για την τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα"
ΦΕΚ 1997_295_Β Τροποποίηση της 765/14-1-91 (81/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
ΦΕΚ 1997_329_Δ Τροποποίηση του ΦΕΚ 1989_59_Δ περί Κτιριοδομικού Κανονισμού
ΦΕΚ 1997_1050_Β Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 96/20/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 1996 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα εξάτμισης των μηχανοκίνητων οχημάτων"
ΦΕΚ 1998_761_Β Τροποποίηση Αστυνομικής Διάταξης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας "μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας"
ΦΕΚ 1999_124_Β Καθορισμός της έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων
ΦΕΚ 2000_368_Β Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
ΦΕΚ 2000_935_Β Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 "για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα"
ΦΕΚ 2001_180_Β Τροποποίηση αστυνομικής διάταξης περί μέτρων κοινής ησυχίας του 1996
ΦΕΚ 2001_184_Α Συμπλήρωση του ΠΔ 180_79 Περί όρων λειτουργίας καταστημάτων πώλησης οινοπνευματωδών και κέντρων διασκέδασης
ΦΕΚ 2001_1346_Β Τροποποίηση της υ.δ. Α5/3010/85, (593/Β) "μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων"
ΦΕΚ 2002_91_Α Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
ΦΕΚ 2003_266_Β Υποχρέωση ένδειξης της κατανάλωσης ενέργειας και ηχητικής ισχύος για οικιακές κλιματιστικές συσκευές
ΦΕΚ 2003_1087_Β Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα
ΦΕΚ 2003_1418_Β Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
ΦΕΚ 2004_63_Α Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/30/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 «περί καθιέρωσης κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς Αερολιμένες»
ΦΕΚ 2005_42_Α Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων
ΦΕΚ 2006_159_Α Π.Δ. 149 - Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας εργαζομένων
ΦΕΚ 2006_384_Β Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συμβουλίου της 25-6-2002
ΦΕΚ 2007_286_Β Συμμόρφωση με την οδηγία 2005_88_ΕΚ σχετικά με την εκπομπή θορύβου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους
ΦΕΚ 2009_183_Α Τεχνικές προδιαγραφές μελετών πλωτών εν γένει μέσων
ΦΕΚ 2009_1975_Β Όροι για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ΙΚΤΕΟ
ΦΕΚ 2010_70_Α Οδηγία 2005_32 - Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
ΦΕΚ 2010_84_Α Κώδικας νόμων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων
ΦΕΚ 2010_97_Α Οδηγία 2006_42 - Ελαχιστοποίηση κινδύνων από την χρήση μηχανημάτων

This site uses HTML5, CSS3 and JAVASCRIPT. Our credits to the jQuery team for their libraries and to Doug Crockford for his "Good Parts" and JSLint. IE6/IE7 are not supported.
MMXI© aMDS.gr